Znaleziono 6 artykułów

Kaja Kowalczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bardziej niż maszyn potrzebujemy człowieczeństwa" : kilka refleksji nad zasadą humanitaryzmu w świetle propagandy wojennej Kaja Kowalczewska s. 86-101
Uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych a ochrona strategicznych interesów państwa Kaja Kowalczewska s. 92-109
To what extent private military corporations have international legal personality? Kaja Kowalczewska s. 95-103
Self-regulation of Private Military Corporations-the Optimal Solution? Kaja Kowalczewska s. 112-127
Computer network operations in the light of "ius in bello" Kaja Kowalczewska s. 135-142
Humanity in modern warfare, empathy and jus in bello Kaja Kowalczewska s. 189-200