Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdawczość skonsolidowana w jednostkach samorządu terytorialnego Magdalena Kowalczyk s. 55-63
Kontrola skarbowa a wydawanie interpretacji podatkowych Magdalena Kowalczyk s. 117-130
    Zacytuj
  • Udostępnij
Instytucja wywiadu skarbowego w kontroli skarbowej Magdalena Kowalczyk s. 193-207
Kontrola skarbowa i jej rozwój w ustawodawstwie polskim Magdalena Kowalczyk s. 207-221
Sprawozdanie z wpływu jednostki samorządu terytorialnego na środowisko naturalne w świetle rachunkowości odpowiedzialności społecznej = Social responsibility accounting and report on the impact of its activities on the environment Magdalena Kowalczyk s. 217-228
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprostowanie autorki Magdalena Kowalczyk s. 237
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dokumentowanie czynności postępowania kontrolnego w administracji skarbowej Magdalena Kowalczyk s. 253-261