Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Agnieszka Kowalska s. 5-6
Wprowadzenie Agnieszka Kowalska s. 5-6
Wprowadzenie Agnieszka Kowalska s. 5-6
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne szansą na poprawę sytuacji pacjenta czy obawą przed jej pogorszeniem? Agnieszka Kowalska s. 15-27
Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej a limitowanie świadczeń zdrowotnych Agnieszka Kowalska s. 77-88
Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego Agnieszka Kowalska s. 133-138
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Państwo a zdrowie", Olsztyn, 4 czerwca 2012 r. Agnieszka Kowalska s. 213-214
Package Preferences of Liquid Dairy Products Buyers Mirosław Gornowicz Agnieszka Kowalska s. 297-309
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. VII SAB/Wa 201 Agnieszka Kowalska s. 311-318
Key Drivers Behind the Growth of the Polish Packaging Market in 2005-2012 : Macroeconomic Approach Agnieszka Kowalska s. 345-356