Znaleziono 9 artykułów

Henryk Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekupstwa wyborcze w Rzymie w okrsie schyłku republiki Henryk Kowalski s. 7-16
Tadeusz Łoposzko (15 VI 1929-3 VIII 1994) Henryk Kowalski s. 9-14
"Supplicationes" Gajusza Juliusza Cezara Henryk Kowalski s. 9-27
Tadeusz Łoposzko (1929-1994) Henryk Kowalski s. 13-16
Bibliografia prac Prof. dr. hab. Tadeusza Łoposzki Henryk Kowalski s. 15-26
Cyceron, Katylina i wróżby Henryk Kowalski s. 24-38
Publiusz Klodiusz a religia rzymska w I w. p.n.e. Henryk Kowalski s. 67-75
Auspicja w myśli filozoficznej i działalności politycznej Marka Tulliusza Cycerona Henryk Kowalski s. 81-95
"Rzymian historie sekretne", Dariusz Słapek, Lublin 1993 : [recenzja] Henryk Kowalski Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) s. 113-113