Znaleziono 12 artykułów

Wojciech Kowalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie włoskim Paulina Buchwald Wojciech Kowalski s. 1-7
Działalność restytucyjna Karola Estreichera po zakończeniu II wojny światowej Wojciech Kowalski s. 3-12
Udział Karola Estreichera w alianckich przygotowaniach do restytucji dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej Wojciech Kowalski s. 24-34
Historic District Law - prawo kompleksowej rewaloryzacji i ochrony zabytkowych zespołów staromiejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Wojciech Kowalski s. 28-32
Polonica za granicą : problem prawny, problem kulturowy Wojciech Kowalski s. 31-38
Restytucja dwóch obrazów Dürera do zbiorów Weimaru Wojciech Kowalski s. 104-111
Przestępczość a ochrona dziedzictwa kulturowego krajów Europy Centralnej i Wschodniej Wojciech Kowalski s. 148-154
Miejsce ochrony dóbr kultury w systemie prawa Wojciech Kowalski s. 171-178
Praktyczna realizacja Konwencji Haskiej z 1954 r. Wojciech Kowalski s. 172-177
Organizacja ochrony zabytków w niektórych krajach : analiza porównawcza i propozycje nowych rozwiązań w Polsce Wojciech Kowalski s. 188-194
Ochrona integralności zespołów zabytkowych w Polsce : podstawy prawne i praktyka Wojciech Kowalski s. 253-258
Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie wewnętrznym państw Unii Europejskiej Wojciech Kowalski Danuta Skałuba s. 264-269