Znaleziono 1 artykuł

Petr Kozák

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Princ Zikmund Jagellonský hlodovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku Petr Kozák s. 215-233