Znaleziono 4 artykuły

Rudolf Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prostowanie spaczonych podobrazi drewnianych za pomocą zabiegów chemicznych i mechanicznych Rudolf Kozłowski s. 60-65
Nowa aparatura do konserwacji obrazów na drewnie i nowy rodzaj parkietu Rudolf Kozłowski s. 66-78
Mikroorganizmy z okresu kredowego pomocne przy odróżnianiu technik malarskich na tynkach, wykrywaniu późniejszych przemalowań, jak również odróżnianiu podobrazi kredowych Rudolf Kozłowski s. 181-182, 184, 93-104
Mikrostereoradiografia : nowa metoda badania dzieł sztuki Rudolf Kozłowski s. 248-256