Znaleziono 5 artykułów

jakub Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty polityczne i militarne „roku czterech cesarzy” (68-69 r. po Chr.) : część 1: do śmierci Galby Jakub Kozłowski Krzysztof Królczyk s. 29-54
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rządy Polemona II i Antiocha IV w Cylicji Trachejskiej jakub Kozłowski s. 175-188
Flawiusze a sprawa żydowska Jakub Kozłowski Mateusz Byra (aut. dzieła rec.) s. 338-341
Życie i dzieło wielkiego Macedończyka Jakub Kozłowski Krzysztof Nawotka (aut. dzieła rec.) s. 350-352
Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej Jakub Kozłowski Maciej Piegdoń (aut. dzieła rec.) s. 369-371