Znaleziono 2 artykuły

Marcin Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistrz – uczeń czy konsument – producent? Orientacja konsumencka i jej wpływ na komunikację w szkolnictwie wyższym Marcin Kozak s. 117-129
Nowoczesna technologia – szansa czy zagrożenie dla ochrony dziedzictwa narodowego Marcin Kozak Sylwia Żłobińska s. 129-135