Znaleziono 6 artykułów

Piotr Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Many Faces of Conceptualism Piotr Kozak s. 88-100
Teologia biopolityczna Giorgio Agambena Piotr Kozak s. 96-113
Pomiędzy ludem a ludnością : analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesta Laclaua Piotr Kozak s. 139-155
Od utopii do post-utopii : Stalin i jego najlepsi uczniowie Piotr Kozak s. 144-152
Wzniosła utopia awangardy – aporie analityki wzniosłości Piotr Kozak s. 152-160
Kant i trudny problem pojęć Piotr Kozak Anna Tomaszewska (aut. dzieła rec.) s. 159-170