Znaleziono 3 artykuły

Anna Kozanecka-Dymek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logika chronologiczna i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 21-42
Stosowalność języka niektórych systemów logiki temporalnej w naukach przyrodniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 43-56
Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych Anna Kozanecka-Dymek s. 51-68