Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Kozina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formalizacja negocjacji w firmie : zasady metodyczne i studium przypadku Andrzej Kozina s. 19-31
    Zacytuj
  • Udostępnij
Negotiations within Firm-Idea Andrzej Kozina s. 53-62
Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań Andrzej Kozina s. 149-169
Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy Andrzej Kozina s. 209-225
Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi : koncepcja metodyczna i studium przypadku Andrzej Kozina s. 222-237