Znaleziono 2 artykuły

Jacek Królewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja jedwabnych szpalerów z pałacu w Pawłowicach Jacek Królewski Ewa Weigt s. 46
Ołtarz główny i obraz ,,Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich Jacek Królewski s. 131-139