Znaleziono 2 artykuły

Adriana Kretkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wirtualna harfa Bacha. Baroque.me Alexandra Chena między net artem a mitem wielkiego kompozytora Adriana Kretkowska s. 129-148
Virtual Harp of Bach : Baroque.me by Alexander Chen between Net Art and Myth of the Great Composer Adriana Kretkowska s. 135-153