Znaleziono 2 artykuły

Claudia Kreuzsaler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ό ίερώτατος Νείλος auf einer Nilstandsmarkierung aus christlicher Zeit Claudia Kreuzsaler s. 81-86
Humanity and inhumantiy of law : the case of Dionysia Claudia Kreuzsaler Jakub Urbanik s. 119-155