Znaleziono 3 artykuły

Marta Kromka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog z dzieckiem chorującym na autyzm – Metoda 3I = Dialogue with autistic child – 3I Method Marta Kromka Magdalena Świgost s. 57-69
Rola rodziców w rozbudzaniu postaw czytelniczych dziecka w kontekście czasu wolnego Marta Kromka Katarzyna Ptaśnik-Cholewa s. 73-94
Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka Marta Kromka Katarzyna Ptaśnik-Cholewa s. 105-121