Znaleziono 4 artykuły

Adam Krukowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odstąpienie od przygotowania w kodeksie karnym Adam Krukowski s. 11-26
Obrona konieczna wobec bezprawnego działania funkcjonariusza publicznego Adam Krukowski s. 33-44
Węzłowe problemy obrony koniecznej na tle art. 22 nowego kodeksu karnego Adam Krukowski s. 44-58
„Znikome niebezpieczeństwo społeczne czynu” na tle problematyki materialnej (społecznej) treści przestępstwa w k.k. z 1969 r. Adam Krukowski s. 46-62