Znaleziono 12 artykułów

Marcin Kruszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zaangażowaniu kobiet w działalność partii komunistycznej i Ligi Kobiet na przykładzie lubelskiego UMCS z czasów stalinowskich Marcin Kruszyński s. 5-26
Henryk Raabe – organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944–1948) Marcin Kruszyński s. 59-87
Józef Parnas czy Józef Parnes? : przyczynek do biografii Marcin Kruszyński s. 84-96
Moskiewski epizod Stanisława Zabiełły Marcin Kruszyński s. 91-111
Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika UMCS w Lublinie w latach stalinowskich Marcin Kruszyński s. 97-106
Rektor UMCS Henryk Raabe na łamach lubelskiej prasy w latach 1944–1989 Marcin Kruszyński s. 111-129
    Zacytuj
  • Udostępnij
Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu na przykładzie lubelskiego UMCS : szkic do portretu Marcin Kruszyński s. 117-137
Maria Curie-Skłodowska i uniwersytet jej imienia - Lublin, rok 1944 Marcin Kruszyński Marcin Kruszyński s. 139-146
Konsekwencje przewrotu majowego dla stosunków polsko-sowieckich, maj - grudzień 1926 Marcin Kruszyński s. 195-212
"Trudne" życiorysy lubelskich uczonych – przyczynek do biografii Aleksandra Kierka Marcin Kruszyński s. 281-301
"Wisznice : dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Dariusz Tarasiuk, Wisznice-Lublin 2006 : [recenzja] Marcin Kruszyński Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Ambasada RP w Moskwie 1921- 1939", Marcin Kruszyński, Warszawa 2010 : [recenzja] Dagmara Grajczak Marcin Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 302-305