Znaleziono 14 artykułów

Wojciech Krysztofiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza opozycji idealizm - realizm Wojciech Krysztofiak s. 17-40
Multi-temporalne struktury obliczeniowe : indeksowane liczby naturalne w świetle arytmetyki kognitywnej Wojciech Krysztofiak s. 23-47
Logiki drzew derywacyjnych Wojciech Krysztofiak s. 33-73
Formalizacja kontrowersji idealizm - realizm Wojciech Krysztofiak s. 39-58
Witalistyczno-egzystencjalistyczna interpretacja pierwszej filozofii Wittgensteina Wojciech Krysztofiak s. 50-70
Spór o ontologię sytuacji jako spór o zasadę kompozycyjności : argument z metafory Wojciech Krysztofiak s. 51-70
Logiczna składnia liczebnika: studium kognitywistyczne: cz. 1 Wojciech Krysztofiak s. 59-91
Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy Wojciech Krysztofiak s. 59-89
Fakty matematyczne w świetle logiki niefregowskiej Wojciech Krysztofiak s. 83-101
O stanach rzeczy raz jeszcze Wojciech Krysztofiak s. 101-112
Prawda i stany rzeczy Wojciech Krysztofiak s. 122-133
Metamatematyka i intensjonalność Wojciech Krysztofiak s. 123-148
Wojciecha Krysztofiaka "Gramatyka dyskursu filozoficznego" Wojciech Krysztofiak s. 143-150
Metodologiczne problemy filologicznej historii filozofii: odpowiedź Jerzemu Pawliszcze Wojciech Krysztofiak s. 151-159