Znaleziono 10 artykułów

Eligiusz Jerzy Krześniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spółka partnerska adwokatów (radców prawnych) - wybrane zagadnienia Eligiusz Jerzy Krześniak s. 18-26
Ostatnie zmiany w k.s.h. – krok w dobrym kierunku? Eligiusz Jerzy Krześniak s. 28-35
Sprawozdanie ze szkolenia w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 133-135
Sprawozdanie z konferencji Stowarzyszenia Młodych Adwokatów (Bruksela 16-19 stycznia 2003 r.) Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 185-186
Sprawozdanie z seminarium „Międzynarodowy Trybunał Karny z punktu widzenia obrońcy”, Trewir, 4–10 grudzień 2003 r. Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 188-189
Drugi Światowy Kongres poświęcony karze śmierci oraz zagadnieniom z zakresu międzynarodowego prawa karnego, Montreal, 6–9 października 2004 r. Wojciech Hermeliński Eligiusz Jerzy Krześniak s. 203-205
Sprawozdanie ze szkolenia „Międzynarodowy Trybunał Karny z perspektywy obrońcy”, Trewir, 1–7 marca 2005 r. Bartosz Grohman Eligiusz Jerzy Krześniak s. 203-206
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych – nowa forma prowadzenia działalności Eligiusz Jerzy Krześniak s. 246-249
Relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą w spółkach kapitałowych Eligiusz Jerzy Krześniak s. 247-252
Zasady konstruowania firmy spółki partnerskiej Eligiusz Jerzy Krześniak s. 253-258