Znaleziono 3 artykuły

Hanna Krzyżanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnopolski konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego Hanna Krzyżanowska s. 137-138
Konkurs na prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie w 1978 r. Hanna Krzyżanowska s. 277-278
W sprawie wpisywania dóbr kultury do rejestru zabytków Hanna Krzyżanowska s. 306-307