Znaleziono 7 artykułów

Róża Krzywobłocka-Laurów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja oceny stanu kamiennych obiektów zabytkowych Róża Krzywobłocka-Laurów s. 31-34
Skład materiału płaskorzeźby "Wyprawa na czambuły tatarskie" w Wilanowie Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 75-79
Badania składu mineralnego i struktury wybranych piaskowców dla potrzeb konserwacji Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 81-84
Wpływ stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin w murach zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 94-96
Stan kamieniarki w parku Dolina Szwajcarska w Warszawie Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 155-157
Skład zapraw w murach obronnych Starego Miasta w Warszawie Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 359-364
Wpływ zastosowanego stabilizatora chemicznego na strukturę gipsowych spoin murów zabytkowych Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów Janusz Lehmann s. 407-420