Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Kuźma

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim Andrzej Kuźma s. 11-18
Antropologia Ojców Kościoła pierwszych czterech wieków Andrzej Kuźma s. 41-49
Kościół lokalny i "diaspora" Mikołaj Ozolin Andrzej Kużma (tłum.) s. 105-114
Prymat w Kościele w korespondencji papieża św. Grzegorza Wielkiego z patriarchami wschodnimi Andrzej Kuźma s. 107-121
Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom Andrzej Kuźma s. 145-151