Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Kuźniar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Task and Competence Effectiveness of Commanding Officers Beginning their Service in Military Units and Security Zbigniew Kuźniar Leslaw Wełyczko s. 78-92
Hierarchy of Disposable Groups : the Sociological Context Zbigniew Kuźniar Marcin Liberacki s. 89-100
Skuteczność kompetencyjno-zadaniowa oficerów-dowódców rozpoczynających służbę w jednostkach wojskowych a bezpieczeństwo Zbigniew Kuźniar Lesław Wełyczko s. 144-157
Place, Role and Tasks of Teacher-Andragogue in Europeanregional Education of Multi-Cultural Society Zbigniew Kuźniar Tomasz Landmann Leslaw Wełyczko s. 145-156
System bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych Zbigniew Kuźniar Krzysztof Świderski s. 154-168
Oficerowie logistyki jako elita Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa państwa Zbigniew Kuźniar Marcin Liberacki s. 240-252
Międzynarodowy terroryzm jako największe zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata Zbigniew Kuźniar Krzysztof Świderski s. 318-331