Znaleziono 10 artykułów

Grzegorz Kucharczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikt między królem Wilhelmem I a Kronprinzem Fryderykiem na tle nowego rozporządzenia prasowego w 1863 roku Grzegorz Kucharczyk s. 129, 15-27
Prusy, Rzesza i Mitteleuropa : Wokół niemieckiego tła Aktu 5 listopada 1916 r. Grzegorz Kucharczyk s. 29-41
Encyklika "Editae saepe Dei". Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy Grzegorz Kucharczyk s. 153, 93-100
"Dzieje cenzury w Polsce do 1918 r.", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1993 : [recenzja] Grzegorz Kucharczyk Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r. Grzegorz Kucharczyk s. 159-174, 269
Suma wszystkich strachów. Aspekty kultury politycznej Niemiec wilhelmińskich (do 1914 roku) : zarys propozycji badawczej Grzegorz Kucharczyk s. 179-190
"Chcemy nie tylko pokonać potęgę Anglii, ale ją zniszczyć" : obraz Anglii i Anglików w niemieckiej prasie w Wielkopolsce podczas I wojny światowej Grzegorz Kucharczyk s. 181-198
Pruski głos sprzeciwu wobec wojny 1866 r. w prasie angielskiej Grzegorz Kucharczyk s. 427-439, 593
Polacy w służbie Prusaków - przypadek Eugeniusza Brezy (1802-1860) Grzegorz Kucharczyk s. 541-551
„Karl I (IV). Der politische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie”, Peter Broucek, Wien-Köln-Weimar 1997 : [recenzja] Grzegorz Kucharczyk Peter Broucek (aut. dzieła rec.) s. 639-641