Znaleziono 17 artykułów

Adam Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arianin na Colloquium Charitativum : toruńskie wrażenia Hieronima Gratusa Moskorzowskiego z oglądania miasta (1645 r.) Adam Kucharski s. 41-72
Analysis of Selected Investment Fund Type Ranking Position – PROMETHEE Method Application Adam Kucharski s. 41-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie symulacji przy wyznaczaniu kosztu całkowitego zagadnienia transportowego Adam Kucharski s. 79-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efficiency of Using Research and Development Expenditures at Voivodship Level Adam Kucharski s. 97-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ sezonowości w szeregu czasowym na prognozy «ex post» otrzymywane przy pomocy algorytmu genetycznego Adam Kucharski s. 99-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela a la luz de los relatos polacos (hasta finales del siglo XIX) Adam Kucharski s. 103-120
Badanie efektów skali otwartych funduszy emerytalnych za pomocą metody DEA Adam Kucharski s. 113-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Staropolska turystyka uzdrowiskowa w XVIII wieku Adam Kucharski s. 121-148
Pojęcie "nabycia drugiego domu" w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Adam Kucharski s. 145-163
Zmiany członkostwa w OFE jako problem maksymalnego przepływu w sieci Adam Kucharski s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas dostawy zapasów jako zadanie najkrótszej drogi w sieci - wykorzystanie symulacji Adam Kucharski s. 173-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich przez polskie uczelnie w ujęciu regionalnym = Evaluation of the efficiency of using human resources by Polish colleges in the regional presentation Adam Kucharski s. 243-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w.", Adam Kucharski, Warszawa 2007 : [recenzja] Matylda Urjasz-Raczko Adam Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 315-319
Rangowanie za pomocą programowania wielokryteriowego jako sposób oceny konkurencyjności OFE Adam Kucharski s. 323-332
Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772) : przyczynek do dziejów regionu Adam Kucharski s. 471-490
Dynamika efektywności polskich funduszy otwartych inwestujących w akcje Adam Kucharski s. 473-484
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym Adam Kucharski s. 663-671