Znaleziono 3 artykuły

Michał Kudłacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce Michał Kudłacz Paulina Mazur-Kurach s. 50-65
Rola metropolii w rozwoju regionów w świetle programów rozwoju szczebla regionalnego na przykładzie województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego Michał Kudłacz s. 53-72
Miasto jako miejsce wytwarzania wartości Michał Kudłacz s. 97-113