Znaleziono 5 artykułów

Aneta Kula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusza Różewicza psy i chimery Aneta Kula s. 131-155
Milcząca arkadia Tadeusza Różewicza : nowa próba odczytania Aneta Kula s. 185-200
O tradycji literackiej w poezji Mirona Białoszewskiego Aneta Kula s. 237-262
Tadeusza Różewicza podróż do Arkadii : (o poemacie "Et in Arcadia ego") Aneta Kula s. 255-270
Skamieniały posąg boleści : próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza Aneta Kula s. 323-336