Znaleziono 12 artykułów

Ewa Kula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Główny Instytut Pedagogiczny w Sankt Petersburgu (1828-1859) i jego rola w kształceniu nauczycieli dla szkół Królestwa Polskiego Ewa Kula s. 25-71
W 240 rocznicę powstania Instytutu Smolnego w Sankt Petersburgu (1864- 1917) Ewa Kula s. 79-83
Wprowadzenie do badań nad dziejami kolonii dziecięcych na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 Ewa Kula s. 89-96
Wkład nauczycieli szkół średnich w szerzenie postępu agrotechnicznego w Królestwie Polskim doby międzypowstaniowej Ewa Kula s. 115-124
Zwierzchnicy Gimnazjum Męskiego w Kielcach w okresie przejściowym 1864- 1873 Ewa Kula s. 137-148
Problematyka wychowania i nauczania elementarnego w twórczości nauczycieli rządowych szkół średnich Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym Ewa Kula s. 153-166
Jakość kształcenia nauczycieli w Polsce na tle wybranych krajów europejskich: próba porównania Ewa Kula Marzena Pękowska s. 213-224
"Przemiany oświaty", Tadeusz Lewowicki, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Kula Tadeusz Lewowicki (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Karol Witte (1814-1878): sylwetka opracowana na podstawie materiałów archiwum rodzinnego Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAU i PAN w Krakowie Ewa Kula s. 243-251
Międzynarodowe standardy ochrony mniejszości jako gwarancja wielokulturowości w edukacji Ewa Kula Marzena Pękowska s. 325-330
Nauczyciele Rosjanie w szkołach średnich Królestwa Polskiego w okresie przejściowym (1864–1873) Ewa Kula s. 443-455
Hrabia Dmitrij Andriejewicz Tołstoj (1823-1889) i jego reformatorska działalność oświatowa Ewa Kula s. 609-622