Znaleziono 6 artykułów

Magdalena Kulbaczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 57-70
Rola turystyki uzdrowiskowej w wykorzystaniu potencjału turystycznego województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 137-144
Udział turystów zagranicznych w turystyce uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 247-259
Wpływ przeobrażeń demograficznych na popyt turystyczny w Polsce Magdalena Kulbaczewska s. 269-280
Modelowanie popytu turystycznego w hotelach województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 345-356
Rozwój Internetu w Polsce w latach 2006-2010 Magdalena Kulbaczewska s. 601-608