Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Kulesza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta Mariusz Kulesza s. 11-46
Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego Mariusz Kulesza s. 27-48
Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku Mariusz Kulesza s. 55-71
Ze studiów nad strukturą morfogenetyczną Zgierza Michał Jasnosz Mariusz Kulesza s. 109-144
Społeczna percepcja projektów nowego podziału administracyjnego Polski oraz lokalne preferencje administracyjne mieszkańców w rejonie radomszczańskim Mariusz Kulesza Marika Pirveli s. 131-148
Rozwój przestrzenny Bełchatowa Ewa Goździewicz Mariusz Kulesza s. 161-181
Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi Mariusz Kulesza s. 167-192
Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim Mariusz Kulesza s. 241-253
"Odnowiona Jednota Braterska w XVIII–XX wieku : z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie", Helena Karczyńska, Warszawa 2012 : [recenzja] Mariusz Kulesza Helena Karczyńska (aut. dzieła rec.) s. 311-316