Znaleziono 10 artykułów

Stanisław Kulpaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Retrospektywny obraz katechety Stanisław Kulpaczyński s. 51-57
Aktualny i postulatywny obraz katechety Stanisław Kulpaczyński s. 59-66
Uczucia młodzieży podczas spowiedzi w świetle badań empirycznych Stanisław Kulpaczyński s. 137-151
Postawy pokutne młodzieży Stanisław Kulpaczyński s. 139-158
Przyczyny odchodzenia od katechizacji i możliwości powrotu na nią dzieci i młodzieży : (na podstawie wypowiedzi katechizowanych współkolegów) Stanisław Kulpaczyński s. 157-171
"Katechetyczny wymiar edukacji regionalnej", t. 1-2, Anna Zellma, Olsztyn 2001 : [recenzja] Stanisław Kulpaczyński Anna Zellma (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Samowychowanie Stanisław Kulpaczyński s. 195-213
Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych : (cz. I) Stanisław Kulpaczyński Małgorzata Tatala s. 289-299
Relacje człowieka wobec aniołów i szatanów w opinii katechizowanych Stanisław Kulpaczyński s. 297-311
Wychowanie do modlitwy w materiałach katechetycznych dla młodzieży : (cz. II) Stanisław Kulpaczyński Małgorzata Tatala s. 301-325