Znaleziono 7 artykułów

Hubert Kupiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płeć jako moderator samooceny młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie Hubert Kupiec s. 117-134
Motywacja oraz zachowania pro- i antyspołeczne nieletnich niedostosowanych społecznie w porównaniu z rówieśnikami dostosowanymi społecznie Hubert Kupiec s. 151-165
Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji Hubert Kupiec s. 171-184
Stosowanie środków psychoaktywnych przez młodzież akademicką Hubert Kupiec s. 185-197
Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych Hubert Kupiec s. 243-255
Rozwijanie kompetencji społecznych nieletnich a klimat wychowawczy placówki resocjalizacyjnej Hubert Kupiec s. 383-398
Edukacyjno-wychowawcze aspekty warsztatów fotograficznych w ocenie nieletnich uczestników Hubert Kupiec s. 411-426