Znaleziono 1 artykuł

Ajgul Kurmangaliyeva

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Специфика постмодернистской поэтики Романа Л. Улицкой "Искренне ваш Шурик" Gulmajra Chumbalova Ajgul Kurmangaliyeva s. 361-378