Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Kusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji „Życie i twórczość Rudolfa Schnackenburga : Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin” (Katowice, 17 stycznia 2014) Tomasz Kusz s. 229-232
Życie i działalność naukowa Rudolfa Schnackenburga Tomasz Kusz s. 386-404
Sprawozdanie z 52. Sympozjum Biblistów Polskich (Łódź, 16–18 września 2014) Tomasz Kusz s. 468-472
Sprawozdanie z 51. Sympozjum Biblistów Polskich : (Toruń, 17-19 września 2013) Tomasz Kusz s. 511-517
Sprawozdanie z VII walnego zebrania biblistów polskich i 49. sympozjum biblistów polskich (Katowice, 20–22 września 2011) Tomasz Kusz s. 646-652