Znaleziono 18 artykułów

Piotr Kwiatkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Piotr Kwiatkiewicz Marta Walachowska s. 5-6
Słowo wstępne Piotr Kwiatkiewicz s. 5-6
Słowo wstępne Joanna Farysej Piotr Kwiatkiewicz s. 7-8
Kurdowie a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku w latach 1945-1990 Piotr Kwiatkiewicz s. 17-36
Оккупация территории Республики Азербайджан : многоаспектная зарисовка проблемы Piotr Kwiatkiewicz s. 21-30
Tekst dotyczy rewolucji 14 lipca 1958 roku w Iraku : zapomniana rewolucja 14 lipca Piotr Kwiatkiewicz s. 58-65
Brytyjczycy a powstanie Izraela : czyli o błędach w sztuce dzielenia Piotr Kwiatkiewicz s. 59-67
Kuwejt : historia powstania państwowości Piotr Kwiatkiewicz s. 64-75
Wzrost cen ropy naftowej a zagrożenia dla bezpieczeństwa gospodarczego : casus 2008 roku : studium przypadku Piotr Kwiatkiewicz Ryszard Tomczak s. 65-75
Kryzys sueski jako bodziec przeobrażeń politycznych w świecie arabskim : na przykładzie irackim Piotr Kwiatkiewicz s. 66-77
Polityczny i ekonomiczny aspekt doboru nośników energii a kwestie bezpieczeństwa Piotr Kwiatkiewicz s. 73-91
Bakijski dramat Piotr Kwiatkiewicz s. 84-94
Demograficzne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i regionalnego : studium przypadku wybranych państw arabskich z początku roku 2011 Piotr Kwiatkiewicz Ryszard Tomczak s. 93-100
Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej i ich wpływ na ceny ropy naftowej Piotr Kwiatkiewicz s. 109-122
Stan wojenny a kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski w 1981 roku Piotr Kwiatkiewicz s. 133-137
Mała wojna, która wstrząsnęła światem : Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu, Ronald D. Asmus, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Kwiatkiewicz Ronald D. Asmus (aut. dzieła rec.) s. 163-165
Recenzja książki Kazimierza Hałgasa Piotr Kwiatkiewicz Kazimierz Hałgas (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Genocide" 1915–1917 a jego współczesna recepcja Piotr Kwiatkiewicz s. 331-340