Znaleziono 10 artykułów

Mirosław Kwieciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa z perspektywy organizacji i zarządzania : przykład kasztelanii Mirosław Kwieciński s. 7-20
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Mirosław Kwieciński s. 11-12
Podejmowanie decyzji menedżerskich w zarządzaniu wywiadem cywilnym w Polsce Mirosław Kwieciński Krzysztof Passella s. 13-34
Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP : próba oceny Mirosław Kwieciński s. 41-50
Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie - od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem Mirosław Kwieciński Krzysztof Passella s. 51-65
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego Mirosław Kwieciński s. 57-80
Koncepcja łańcuchów wartości w bezpieczeństwie państwa i biznesu Mirosław Kwieciński s. 67-77
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945)" Mirosław Kwieciński s. 139-141
Programy wywiadowcze w zarządzaniu bezpieczeństwem Mirosław Kwieciński s. 153-163
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe "Bezpieczeństwo i Obronność Państw" Mirosław Kwieciński s. 169-170