Znaleziono 2 artykuły

Jacek Laberschek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeobrażnia w osadnictwie w północno-zachodniej części ziemi krakowskiej do połowy XIII wieku. Teren dawnego powiatu lelowskiego Jacek Laberschek s. 68-89
Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa Jacek Laberschek s. 180-198