Znaleziono 3 artykuły

Sophie Laird

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka i świat wartości studentów kierunku Zarządzanie Regina Borowik Barbara Borowik Sophie Laird s. 87-96
Poziom świadomości etycznej menedżera jako jego kompetencja, w kontekście teorii rozwoju moralnego L. Kohlberga Barbara Borowik Regina Borowik Sophie Laird s. 163-171
Etyczne reperkusje globalnych przemian w społeczeństwie informacyjnym Regina Borowik Barbara Borowik Sophie Laird s. 263-272