Znaleziono 8 artykułów

Miron Lakomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka zagraniczna w systemie politycznym V Republiki : mechanizm decyzyjny i główni aktorzy Miron Lakomy s. 49-63
Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich w okresie pozimnowojennym Miron Lakomy s. 119-142
"Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne", red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice 2015 : [recenzja] Małgorzata Kudzin-Borkowska Katarzyna Czornik (aut. dzieła rec.) Miron Lakomy (aut. dzieła rec.) Mieczysław Stolarczyk (aut. dzieła rec.) s. 121-126
Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego – zarys problemu Miron Lakomy s. 129-145
"Projekt : Ukraina", Marek Ziółkowski, Wrocław 2008 : [recenzja] Miron Lakomy Marek Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 182-186
Misja International Security Assistance Force w Afganistanie jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego Miron Lakomy s. 194-230
Misja International Security Assistance Force w polskiej polityce bezpieczeństwa na początku XXI wieku Miron Lakomy s. 231-252
"Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do About It", Richard A. Clarke, Robert K. Knake, New York 2010 : [recenzja] Miron Lakomy Richard A. Clarke (aut. dzieła rec.) Robert K. Knake (aut. dzieła rec.) s. 316-320