Znaleziono 5 artykułów

Hanna Langer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programy czytelnicze dla małych dzieci w bibliotekach zagranicznych Hanna Langer s. 15-21
Modele współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz edukacji ustawicznej nauczycieli bibliotekarzy Agnieszka Bajor Hanna Langer s. 111-126
"Dzieci, młodzież - Internet - Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży", red. G. Lewandowicz-Nosal, E. B. Zybert, Warszawa 2009 : [recenzja] Hanna Langer Grażyna Lewandowicz-Nosal (aut. dzieła rec.) Elżbieta Barbara Zybert (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi", pod red. Anny Tokarskiej, Katowice 2015 : [recenzja] Hanna Langer Anna Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 190-196
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki", red. Jan Malicki, Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, Katowice 2014 : [recenzja] Hanna Langer Jan Malicki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 211-215