Znaleziono 8 artykułów

Cecylia Langier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projektowanie procesu dydaktycznego w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Cecylia Langier s. 5-8
Wyzwania edukacyjne epoki płynnej nowoczesności – zarys problematyki Cecylia Langier s. 11-17
Recenzja publikacji M. Materniak pt.: "Pedagogika Marii Montessori i jej wykorzystanie w procesie wczesnej nauki języka obcego" Cecylia Langier Mieczysława Materniak (aut. dzieła rec.) s. 66-68
Wychowanie moralne w kontekście przemian społeczno-kulturowych epoki ponowoczesnej : zarys problematyki Cecylia Langier s. 87-94
Tadeusz Czacki jako historyk Cecylia Langier s. 145-157
Miejsce i rola multimediów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym Cecylia Langier s. 176-182
Cyberdziecko - nowe wyzwanie współczesnej edukacji wczesnoszkolnej Cecylia Langier s. 224-232
Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym Cecylia Langier Martyna Siembida s. 315-322