Znaleziono 1 artykuł

Marina Laskarin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Secondary school education for the needs of tourism and hospitality in croatia – analysis of present state and proposals for improvement Tea Baldigara Vlado Galicic Marina Laskarin s. 191-202