Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Laskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od dzieła sztuki do zabytku. Dylamaty wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej. Andrzej Laskowski s. 21-27