Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Laskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Witraże secesyjne : tendencje i motywy" : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r. Andrzej Laskowski s. 11-13
Od dzieła sztuki do zabytku. Dylamaty wokół wpisu do rejestru zabytków na przykładzie dekoracji malarskiej w podsądeckiej Krużlowej. Andrzej Laskowski s. 21-27