Znaleziono 7 artykułów

Anka Leśniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacja z wystawy Sztuka-Obiekt-Zapis 5 Anka Leśniak s. 5-11
Imię Ojca? Imię Matki! - wystawa polsko-koreańska Kim HanByul Anka Leśniak s. 12-17
A report from the exhibition Art – Object – Registration 5 Anka Leśniak s. 19-23
Name of the Father? Name of the Mother! – Polish-Korean exhibition Kim HanByul Anka Leśniak s. 24-29
Enter Izabela Chamczyk Wojciech Fangor Małgorzata Kaczmarek Piotr C. Kowalski Dominik Lejman Olga Lewicka Anka Leśniak Marek Sułek Leon Tarasewicz Marzena Turek-Gaś s. 75-83
Esse=Percipi : Filozofia Wschodu, Sztuka Zachodu Anka Leśniak s. 75-78
Dokumentacja sztuki Anka Leśniak s. 97-100