Znaleziono 4 artykuły

Dorota Leśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Remont i adaptacja dawnej elektrowni wildeckiej w Poznaniu jako przykład rewitalizacji XIX-wiecznej architektury przemysłowej Dorota Leśniewska s. 37-41
"Kodeks Gertrudy : stan i perspektywy badań", Dorota Leśniewska, "Roczniki Historyczne", 61, 1995, s. 141-170 : [recenzja] Marek Derwich Dorota Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 236
„Polityczne i kulturowe aspekty kultu biskupa krakowskiego Stanisława w Polsce i Czechach w średniowieczu”, Zbigniew Jakubowski, Częstochowa 1988 : [recenzja] Dorota Leśniewska Zbigniew Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 519-521
„Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach w świetle historiografii”, Dorota Leśniewska, Poznań-Marburg 2004 : [recenzja] Dorota Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 664