Znaleziono 1 artykuł

J. Ewa Leśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich", J. Ewa Leśniewska, Lublin 2016 : [recenzja] Andrzej Przegaliński J. Ewa Leśniewska (aut. dzieła rec.) s. 263-267