Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Lechocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem nieobecności nazw gatunków drzew w "Pieśniach ludowych z Warmii i Mazur" na tle analizy etnograficzno-przyrodniczej Ewelina Lechocka s. 41-59
Nazwy gatunkowe drzew w "Pieśniach ludowych z Warmii i Mazur" na tle analizy etnograficzno-przyrodniczej Ewelina Lechocka s. 101-118