Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Lemańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ojczyzna" jako wartość kształtująca tożsamość narodową i etniczną liderów mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim Magdalena Lemańczyk s. 58-80
Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży należącej do Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku Magdalena Lemańczyk s. 80-91
Relacje kaszubsko-niemieckie na Pomorzu po 1945 roku Magdalena Lemańczyk s. 150-168
Społeczna recepcja wprowadzania i realizowania praw językowych Kaszubów w województwie pomorskim Magdalena Lemańczyk s. 331-347
Sprawozdanie z seminarium pt. "Pommern - Pomorze. Eine Region neu erzählen Magdalena Lemańczyk s. 395-402