Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Lemek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962-1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Katarzyna Lemek s. 53-70